Årsmöte-händer

Årsmöte 2022

Staffanstorps judoklubb kallar till årsmöte

Det är tid för vårt årsmöte, kom och gör din röst hörd!

  • Plats: I cafédelen utanför dojon.
  • Tid: Söndagen den 27 mars kl 11.00 (Efter årsmötet är det myntjakt, passa på att se de yngsta tävla!)
  • Fika: Klubben bjuder på fika vid årsmötet.

Material för mötet finns nedan:

Nedanstående kommer att behandlas på ett extra årsmöte senare:

  • Verksamhets och resultatrapport för 2021
  • Revisionsberättelse 2021
  • Förslag till budget för Staffanstorps judoklubb 2022

Varmt välkomna
Staffanstorps judoklubb