Policy om alkohol, narkotika, tobak och dopingpreparat

Policy om alkohol, narkotika, tobak och dopingpreparat, kosttillskott och energidrycker

Läs våra policys:

Inledning

”Den skånska idrotten, som en del av den i ojämförligt största folkrörelsen i Sverige, har en särställning och ett speciellt ansvar i drogfrågorna framför allt för att majoriteten av medlemmarna är barn och ungdomar. Goda förebilder i drogfrågorna är därför ett krav i allt från arrangörer av idrottsevenemang till SDF och idrottsföreningar, dess förtroendevalda, ledare, medlemmar och aktiviteter. Föräldrar skall med förtroende kunna låta sina barn och ungdomar delta i den skånska idrottsgemenskapen” (http://www.skaneidrotten.se/Undermeny/Fokusomraden/antidopinganti-dant/)

Med hjälp av föreliggande antidrogpolicy arbetar Staffanstorps judoklubb för en trygg miljö för våra aktiva och de som finns i deras närhet. Vår antidrogpolicy innefattar tobak, alkohol, narkotika, dopingpreparat, kosttillskott samt energidryck. 

Staffanstorps judoklubbs antidrogpolicy ska vara allmänt känd bland aktiva, ledare och föräldrar i föreningen.

I en förening har ledare rapporteringsskyldighet till styrelsen om drogproblem upptäcks. I övrigt har alla människor anmälningsplikt om man misstänker att någon underårig far illa. Ansvaret för att vår antidrogpolicy efterleves är gemensamt för föreningens alla medlemmar, aktiva, ledare och föräldrar. Det yttersta ansvaret har föreningens styrelse.

Policyn ska vara ett levande dokument och ska finnas som ett stöd för både aktiva och ledare.

Läs våra policys

Brott mot policyn

Om någon bryter mot ovanstående policys tar klubben i första hand enskilt samtal med personen som det gäller. Om personen är under 18 år tas också kontakt med föräldrar. Om tveksamhet råder i hur man agerar kring en avvikelse är styrelsen högst ansvarig men även ledare och tränare har ett stort ansvar.