Styrelse, valberedning och revisorer

Styrelse för Staffanstorps Judoklubb 2023

Namn Styrelseroll Arbetsgrupp
Björn Lang Ordförande (vald till 2025)
David Lundgren Vice ordförande (vald till 2024)
Mattias Löfgren Kassör (adjungerad)
Caroline Nowak Sekreterare (vald till 2025) Kommunikationsansvarig
Cecilia Rosensvärd Ledamot (vald till 2025)
Charlotte Hoberg Ledamot (vald till 2024)
Jennie Andréason Adjungerad till styrelsemöten Tränaransvarig
Joachim Eberhardsson Adjungerad till styrelsemöten Domaransvarig
Magnus Sjöstrand Adjungerad till styrelsemöten Tävlingsansvarig

Styrelsen kan du nå via e-post
styrelsen@staffanstorpsjudo.se

Valberedning för Staffanstorps Judoklubb 2023

  • Vakant, sammankallande
  • Vakant
  • Vakant

Revisorer för Staffanstorps Judoklubb 2023

  • Revisor: Andreas Karlsson
  • Revisor: Henrik Lethin
  • Revisorsuppleant: Pär Tegnander