Styrelse för Staffanstorps Judoklubb 2017

Namn Styrelseroll Arbetsgrupp
Markus Stenman Ordförande  
Hans Björkqvist Vice Ordförande  
Malin Jönsson Kassör  
Magnus Trönell Sekreterare  
Jakob Rutberg Ledamot  
Maria Olhed Ledamot  
Anette Gruber Ledamot  
Suppleant  
Jörgen Stenberg Adjungerad till styrelsemöten Tränaransvarig
Mikael Risén Adjungerad till styrelsemöten Domaransvarig

Styrelsen kan du nå via e-post
styrelsen@staffanstorpsjudo.se

Valberedning för Staffanstorps Judoklubb 2017

  • David Lundgren, sammankallande
  • Lars-Göran Ellhult och Tove Thaning

Revisorer för Staffanstorps Judoklubb 2017

  • Revisor: Kristina Wesslén
  • Revisor: Anders Wesslén
  • Revisorsuppleant: Patrik Olofsson