Styrelse, Valberedning och Revisorer

Styrelse för Staffanstorps Judoklubb 2021

Namn Styrelseroll Arbetsgrupp
Markus Stenman Ordförande  
David Lundgren Vice Ordförande  
Maria Nielsen tillförordnad Kassör till 2021-08-30  
Jessica Stark Sekreterare  
Anette Gruber Ledamot  
Anna Thelin Ledamot  
Malin Jönsson Ledamot  
Vakant Ledamot  
Maria Nielsen Suppleant  
JanMark deHaan Adjungerad till styrelsemöten Tränaransvarig
VA Kant Adjungerad till styrelsemöten Domaransvarig

Styrelsen kan du nå via e-post
styrelsen@staffanstorpsjudo.se

Valberedning för Staffanstorps Judoklubb 2021

  • Daniel Grenner, sammankallande
  • Maria Johansson
  • vakant

Revisorer för Staffanstorps Judoklubb 2021

  • Revisor: Kristina Wesslén
  • Revisor: Anders Wesslén
  • Revisorsuppleant: Jan Mark de Haan