Styrelse för Staffanstorps Judoklubb 2018

Namn Styrelseroll Arbetsgrupp
Markus Stenman Ordförande  
David Lundgren Vice Ordförande  
Malin Jönsson Kassör  
Magnus Trönell Sekreterare  
Jakob Rutberg Ledamot  
Sabine Brandin Ledamot  
Anette Gruber Ledamot  
Anna Thelin Suppleant  
Jörgen Stenberg Adjungerad till styrelsemöten Tränaransvarig
Mikael Risén Adjungerad till styrelsemöten Domaransvarig

Styrelsen kan du nå via e-post
styrelsen@staffanstorpsjudo.se

Valberedning för Staffanstorps Judoklubb 2018

  • André Stenberg, sammankallande
  • Toni Grujoski och Maria Olhed

Revisorer för Staffanstorps Judoklubb 2018

  • Revisor: Kristina Wesslén
  • Revisor: Anders Wesslén
  • Revisorsuppleant: Fanny Malmborg