Styrelse för Staffanstorps Judoklubb 2019

Namn Styrelseroll Arbetsgrupp
Markus Stenman Ordförande  
David Lundgren Vice Ordförande  
Malin Jönsson Kassör  
Magnus Trönell Sekreterare  
Jessica Stark Ledamot  
Sabine Brandin Ledamot  
Anette Gruber Ledamot  
Anna Thelin Suppleant  
Jörgen Stenberg Adjungerad till styrelsemöten Tränaransvarig
VA Kant Adjungerad till styrelsemöten Domaransvarig

Styrelsen kan du nå via e-post
styrelsen@staffanstorpsjudo.se

Valberedning för Staffanstorps Judoklubb 2019

  • Jan Mark de Haan, sammankallande
  • Katarina Stenberg, Maria Olhed

Revisorer för Staffanstorps Judoklubb 2019

  • Revisor: Kristina Wesslén
  • Revisor: Anders Wesslén
  • Revisorsuppleant: Fanny Malmborg