Styrelse, Valberedning och Revisorer

Styrelse för Staffanstorps Judoklubb 2022

Namn Styrelseroll Arbetsgrupp
Markus Stenman Ordförande (vald till 2023)  
David Lundgren Vice Ordförande (vald till 2024)  
Mattias Löfgren Kassör (adjungerad)  
Jessica Stark Sekreterare (vald till 2023)  
Anette Gruber Ledamot (vald till 2023)  
Charlotte Hoberg Adjungerad Ledamot (vald till 2024)  
Rickard Appelin Adjungerad Ledamot (vald till 2024)  
Jin Persson Löfgren Adjungerad Suppleant (vald till 2023)  
     
Jennie Andréason Adjungerad till styrelsemöten Tränaransvarig
Joachim Eberhardsson Adjungerad till styrelsemöten Domaransvarig

Styrelsen kan du nå via e-post
styrelsen@staffanstorpsjudo.se

Valberedning för Staffanstorps Judoklubb 2022

  • vakant, sammankallande
  • vakant
  • vakant

Revisorer för Staffanstorps Judoklubb 2022

  • Revisor: Andreas Karlsson
  • Revisor: Henrik Lethin
  • Revisorsuppleant: Pär Tegnander