Styrelse för Staffanstorps Judoklubb 2019

Namn Styrelseroll Arbetsgrupp
Markus Stenman Ordförande  
David Lundgren Vice Ordförande  
Malin Jönsson Kassör  
Magnus Trönell Sekreterare  
Jessica Stark Ledamot  
Anna Thelin Ledamot  
Anette Gruber Ledamot  
Marie Nielsen Suppleant  
Jörgen Stenberg Adjungerad till styrelsemöten Tränaransvarig
VA Kant Adjungerad till styrelsemöten Domaransvarig

Styrelsen kan du nå via e-post
styrelsen@staffanstorpsjudo.se

Valberedning för Staffanstorps Judoklubb 2019

  • Katarina Stenberg, sammankallande
  • Linn Stenberg

Revisorer för Staffanstorps Judoklubb 2019

  • Revisor: Kristina Wesslén
  • Revisor: Anders Wesslén
  • Revisorsuppleant: Jan Mark de Haan