Tävlingsgrupp T1

Målgrupp

En grupp för våra lite yngre barn som har ett brinnande intresse för att tävla. Träningen här har ett högre tempo än J-grupperna och är en förberedelse inför kommande tävlingsgrupper.

Målsättning

Den största målsättningen vi har som tränare är att våra judokas har det roligt och trivs tillsammans.

För att barnen ska fortsätta att utvecklas optimalt och lära känna varandra så bra som möjligt låter vi barnen träna med så många olika kompisar som möjligt under terminens gång. Det är bra både ur judosynvinkel och ur ett socialt perspektiv.

En annan målsättning är att förbereda barnen så bra som möjligt inför varje tävlingstillfälle.

Många av teknikerna tränar vi i rörelse för att få ungdomarna att förstå när man kastar vilka kast och i vilka situationer man kastar. Vi försöker göra allt så matchlikt som möjligt.

Lek

Att leka är viktigt! Vår målsättning är att hinna med minst en lek per träning. Genom leken tränar vi många viktiga moment och förmågor som de har nytta av i sin judo, som lagkänsla, koordination, snabbhet, styrka, smidighet, taktik och kommunikation mm.

Tävlingar

Man tävlar i vår klubbtävling Myntjakten, som vi arrangerar ca två gånger under både höst- och vårterminen samt i Skåneserien som är en tävling för nybörjare.