Tävlingsgrupp T1

Målgrupp

En grupp för våra lite yngre judokas, som har ett brinnande intresse för att tävla. Träningen här har ett högre tempo än fortsättningsgrupperna och är en förberedelse inför den stora tävlingsgruppen.

Målsättning

Den största målsättningen vi har som tränare är att våra judokas har det roligt och trivs tillsammans.

För att barnen ska fortsätta att utvecklas optimalt och lära känna varandra så bra som möjligt så kommer vi fortsätta med att låta barnen få träna med så många olika kompisar som möjligt under terminens gång. Det är bra både ur judosynvinkel och ur ett socialt perspektiv.

En annan målsättning är att förbereda ungdomarna så bra som möjligt inför varje tävlingstillfälle.

Vår filosofi är att lära ut så många ne waza-, kast- och grepptekniker som möjligt, för att ge våra judokas ett brett register för framtiden och för att de så småningom ska kunna hitta en egen effektiv judostil.

Många av teknikerna tränar vi i rörelse för att få ungdomarna att förstå när man kastar vilka kast och i vilka situationer man kastar. Vi försöker göra allt så matchlikt som möjligt.

Lek

Att leka är viktigt! Vår målsättning är att hinna med minst en lek per träning, gärna två. Genom leken tränar vi många viktiga moment och förmågor som de har nytta av i sin judo, som lagkänsla, koordination, snabbhet, styrka, smidighet, taktik och kommunikation mm.

Tävlingar

Tävlingsgruppen deltar i nationella tävlingar samt en del internationella tävlingar.