Integritetspolicy

Personuppgiftshantering enligt GDPRGDPR logo

Den 25 maj 2018 ersättes personuppgiftslagen av den nya EU-gemensamma dataskyddsförordningen (GDPR), vilket gör att kraven på hur vi som förening kan hantera personuppgifter förändras något. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter. Därför har vi sammanställt en integritetspolicy som beskriver vilka personuppgifter vi samlar in och behandlar samt vilka rättigheter du har. 

Inom idrottsrörelsen behandlar vi en stor mängd personuppgifter. De används bland annat till att hålla ordning i medlemsregister, fördela ekonomiska stöd eller arrangera tävlingar och publicera resultat.

För att Staffanstorps judoklubb ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Vi behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter (ex. tränings- och tävlingsverksamhet och medlemsmöten), kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information till målsmän m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter och tävlingsavgifter m.m.). Personuppgifterna behandlas vid anmälan till tävling, under pågående tävling och efter tävlingstillfället vid resultatrapportering.

Vi behandlar även personuppgifter för att ansöka om bidrag från bland annat Riksidrottsförbundet, Svenska judoförbundet, Skåneidrotten och Staffanstorps kommun.

Alla dokument som rör Staffanstorps judoklubbs behandling av dina personuppgifter hittar du här: