Tävlingsgrupp T3

Målgrupp

Tävlingsgruppen är för judokas med stort tävlingsintresse.

Tävlingsgruppen har allt ifrån unga lovande talanger till landslagsaktiva, träningen bedrivs så att den aktiva ska få möjlighet att träna så mycket som möjligt efter sin egen repertoar då det gäller grepp, kasttekniker och newasatekniker. Det är viktigt att träna mycket på det man redan kan bra och som passar ens egna individuella judostil.

För att fortsätta utvecklas lägger vi givetvis in nya tekniker, övningar och moment emellan åt. Främst under uppvärmningen. Detta för att det är viktigt att man känner att man får prova på nya saker och utveckla sin egen fantasi och judostil.

Målsättning

Enbart tävlingsträning med mycket styrka och konditionsträning.

Tävlingar

Tillsammans sätter vi upp enskilda mål för större tävlingar i Sverige, Norden och Europa och resten av världen.

Vår strävan i klubben är att våra aktiva som vill tävla på större internationella tävlingar och har denna kapacitet ska få göra det.