Policy och rutin angående begränsade registerutdrag 

Sedan 2020-01-01 är FNs barnkonvention lag i Sverige. Den innebär bland annat att barnens bästa ska sättas i främsta rummet.

För att leva upp till detta har idrottssverige bestämt att alla som regelbundet kommer i kontakt med barn ska visa upp utdrag ur belastningsregistret.

Staffanstorps judoklubb har bestämt att följande ska visa upp begränsat registerutdrag:

  • Tränare, Styrelse, och andra funktionärer som är över 15 år
  • Föräldrar som följer med som ledare på tävling eller läger
  • Funktionärer som sitter vid invägning på tävlingar

Begränsat registerutdrag beställs från polisen via deras sida och visas sedan upp för registeransvarig och tränaransvarig senast vid årsmötet.

Hela vår policy och rutin finns att läsa här: Rutin och policy registerutdrag

Barnkonventionen lag 2020

Läs mer på RFs sidor om Barnkonventionen