Om klubben

Alla är välkomna till oss!

Om klubben

Verksamheten

Staffanstorps Judoklubb är en idéell förening som bildades 1977 och har idag ca 300 aktiva tränande medlemmar i alla åldrar. Klubben har en omfattande barn- och ungdomsverksamhet, med allt från judolekis, anpassad judo till breddidrotts- och tävlingsgrupper. Klubben är mycket framgångsrik och är en av de främsta bland de svenska klubbarna. Vi är med i Riksidrottsförbundet via Svenska Judoförbundet och vår lokala organisation Judosyd. Våra stadgar kan du läsa här.

Många av klubbens medlemmar har/har haft stora framgångar i tävlingssammanhang, både nationellt och internationellt. Bland annat har klubben lyckats få fram 50 svenska mästare och flertalet nordiska mästare. Vi har flertalet medlemmar som tävlar i junior- eller seniorlandslaget.

Judoklubben arbetar konstant med att skapa en teamkänsla, där alla är lika viktiga, stora som små, tränare samt tränande. Alla skall ha samma förutsättningar för att lyckas och att tycka judo är kul! Vi vet att barn och ungdomar som har en aktiv fritids sysselsättning både mår bättre och får bättre förutsättningar att lyckas både i skolan och vuxenlivet.

Klubben vill skapa förutsättningar för så många som möjligt att träna, utan att det krävs andra åtaganden såsom lottförsäljning och kioskarbete. Alla åtaganden utöver judon ska i möjligaste mån bygga på frivillighet och gemenskap. Det ska vara roligt och stimulerande att hjälpa till inför t ex tävlingar.

Samtidigt är klubbens målsättning att hålla medlems- och träningsavgifterna så låga som möjligt. Detta är möjligt så länge som många frivilligt ställer upp och hjälper till när så behövs; föräldrar, tränare och ungdomar. Klubben försöker kontinuerligt att hitta sponsorer till olika aktiviteter för att skapa förutsättningar att utveckla verksamheten och stötta dess aktiviteter.

Förutom judoträning och judotävlingar, försöker klubben att arrangera andra aktiviteter som sammansvetsar och skapar gemenskap. T ex olika former av läger för de yngsta och sommarträning som även är öppet för föräldrar/vänner vilket är mycket uppskattat. Klubben samarbetar med skolorna i kommunen när tillfälle erbjuds, för att visa upp och introducera barn och ungdomar till judo både som motions- och tävlingsidrott.

Träningen som bedrivs i klubben är öppen för andra klubbars tränande att besöka och delta på.

Till klubben är alla välkomna; vuxna, ungdomar och barn.

”En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst”
Citat: Jennie Andréason