Medlems- & träningsavgifter

Medlemsavgiften är uppdelad i två delar: en medlemsavgift och en träningsavgift.

Avgifterna faktureras i förskott i januari för vårterminen och i augusti för höstterminen och skickas till den e-postadress du angivit vid inskrivningen. Om du inte är registrerad i vårt medlemsregister gör du det via länken nedan. Glöm inte skriva vilken grupp i kommentarfältet!

Klicka här för att göra en anmälan till medlemsregister

Tänk på att medlemsavgiften på 200:- ska betalas i sin helhet en gång per år oavsett om man tränar båda terminerna eller bara en termin. Det sista gäller till exempel för nybörjare på höstterminen.

De judokas som tillkommer under terminens gång kommer att få en faktura hemskickad så fort han/hon blivit registrerade i medlemsregistret.

I avgiften ingår försäkring via judoförbundet som gäller vid träning och tävling i klubbens regi.
Tränare har rätt att stänga av judokas från träning om inte betalning erlagts i tid. Detta av säkerhetsskäl eftersom klubben endast betalar försäkringar för de som erlagt hela sin avgift både gällande medlems- och träningsavgift.

Judoklubben betalar inte tillbaka pengar om man slutar träna mitt i terminen.

Grupp Medlems-
avgift/år
Träningsavgift
vårtermin
Träningsavgift
hösttermin
Judolekis 200:-
500:-
500:-
Nybörjare 200:-
500:-
500:-
Judo 1-3 200:-
700:-
700:-
Tävling 200:-
800:-
800:-
Motion 200:-
800:-
800:-
Kata 200:-
800:-
800:-
Adaptive 200:-
500:-
500:-
Medlem 200:-

Familjerabatt på träningsavgiften

Om ni är mer än två judokas i familjen betalas endast fullt pris på de två dyrare träningsavgifterna. Det är 50% familjerabatt på de billigare avgifterna.

OBS! Medlemsavgiften måste dock betalas av varje judokas.

Exempel inbetalning VT för en familj med tre aktiva judokas

Judolekis: 500:- + 200:-
Judo 2: 700:- + 200:-
Motionssgrupp: 800:- + 200:-

Summa VT 2 350:- (200+200+200+800+700+250)