Stipendier & fonder, något för mig?

Man kan bara konstatera att desto duktigare man blir och ju mer man satsar på judon, desto mer kommer ett att kosta den enskilde. Fler tävlingar, resor och läger innebär också en merkostnad för den enskilde. Skulle man även ta sig hela vägen till landslaget så innebär det ytterligare kostnader för den enskilde och de läger, tävlingar och resor man väljer att åka med landslaget på!

Varför kan då inte klubben finansiera mer och söka åt mig?

Som en ideell förening med en begränsad ekonomi, har vi svårt att finansiera externa kostnader och ge avkall på annat i vår ordinarie verksamhet som vi vill behålla intakt. När det gäller externa kostnader utanför klubbens aktiviteter som är styrda av landslaget eller judogymnasiet så har klubben ingen kontroll över dessa och dess omfattning, varför klubben ej heller kan finansiera dessa på en för klubben rimlig nivå.

Vi försöker dock givetvis stötta de enskilda i den utsträckning det finns ekonomiska förutsättningar inom ramen för klubbens ekonomi och de aktiva deltar som vanligt i klubbens ordinarie träning och tävlingsprogram samt individuella träningsupplägg.

Vad det gäller många stipendier så måste dessa sökas individuellt och man måste helt enkelt själv tillsammans med sina föräldrar söka bidrag från olika stipendier och fonder.

Varje år delar Svenska företag, stiftelser och organisationer ut stipendier för miljarder kronor och man kan få stipendier för alla tänkbara ändamål, det vanligaste är för studier och idrott.

Som ett exempel: ”Jennie sökte och fick elitidrotts stipendiet på 20.000:- / läsår”

Är det svårt?

Nej det är inte svårt, men söker man inget så finner man inget! Det vi menar är ”sök, sök, sök” ge inte upp om det blir ett nej, förr eller senare ger det utdelning!

Var och hur börjar jag?

En bra början är att söka på internet efter olika individuella stipendier, alternativt införskaffar en stipendiebok som finns på de flesta bibliotek. Vissa databaser får man söka gratis i på biblioteket om man har ett lånekort, tex GlobalGrant.

Nedan är en samling av bra länkar på internet att börja söka från

www.stipendier.se : Här kan man fylla i ett formulär och låta andra söka åt dig, kostnad 250:-
www.stiftelser.lst.se : Länsstyrelsernas Stiftelse databas.
www.allastudier.se : Här kan man hitta mer tips om stipendier.
www.rf.se : RF’s sida för aktuella stipendier.
www.si.se : Svenska institutet tipsar om länkar till stipendier i Sverige och utomlands.

www.stiftelsemedel.se : Lista med många bra stipendier att söka.