Alkohol och drogpolicy för Staffanstorps judoklubb (anti-DANT)

Policy om alkohol, narkotika, tobak och dopingpreparat (anti-DANT).

Denna policy är en del av Staffanstorps judoklubbs policy om droger, alkohol, kost etc.

Alkohol

Enligt alkohollagen är det förbjudet att sälja eller ge alkohol till personer under 20 år. Däremot är åldersgränsen för att bli serverad alkohol på restaurang 18 år. Beträffande folköl är det inte tillåtet att sälja eller lämna ut dylikt till någon som inte har fyllt 18 år.

Staffanstorps judoklubb ställer sig bakom samhällets mål att minska alkoholkonsumtionen och framför allt att senarelägga ungdomars alkoholdebut.

Inga alkoholdrycker ska förtäras bland ledare, föräldrar eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar – t ex under träningsläger, tävlingar eller resor till och från dessa.

Våra medlemmar bör dessutom aldrig dricka alkohol eller uppträda berusade i föreningens profilkläder. När man representerar klubben innebär det att vara en god representant både under och vid sidan av idrottsaktiviteten.

Vill du veta mer? https://lagen.nu/2010:1622

Tobak och e-cigaretter

Enligt tobakslagen är det förbjudet att sälja tobaksvaror till den som är under 18 år. Det finns dock inget förbud mot att den som är under 18 år innehar eller brukar tobaksvaror.

Staffanstorps judoklubb uppmuntrar dock våra ungdomar och tränare, ledare och förtroendevalda att värna om nikotinfria miljöer och en ungdomskultur utan tobak.

Ingen tränande, ledare eller förälder skall röka (inklusive e-cigaretter) i synhåll av våra ungdomar i samband med träning, tävling eller läger. 

Våra aktiva och ledare bör medvetandegöras om tobakens negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbeta för att konsumtionen minskar.

Vill du veta mer? https://lagen.nu/1993:581

Doping och Narkotika

Enligt dopnings- samt narkotikastrafflagen är all hantering och användning av dessa medel olaglig i Sverige och så inom vår förening. Doping och droger får aldrig förekomma på våra träningar, träningsläger eller tävlingar.

Vid medicinskt bruk av föreskrivna narkotikaklassade preparat skall den aktive alltid redovisa sådant bruk för sin ledare så eventuell dispensansökan kan göras. En dispensansökan gör den aktive tillsammans med en ledare. Den aktive är själv ansvarig att titta efter i ”rödgröna listan” om dennes läkemedel klassas som dopingmedel. http://www.antidoping.se/rodgronalistan/index.asp

Vill du veta mer? https://lagen.nu/1968:64 samt https://lagen.nu/1991:1969.

Se även under ”medlemsinfo/antidoping”.

Läs även vår policy om kosttillskott och energidrycker

Brott mot policyn

Om någon bryter mot ovanstående policy tar klubben i första hand enskilt samtal med personen som det gäller. Om personen är under 18 år tas också kontakt med föräldrar. Om tveksamhet råder i hur man agerar kring en avvikelse är styrelsen högst ansvarig men även ledare och tränare har ett stort ansvar.