Antidoping

Vi vill att:

Vinnaren ska kunna glädja sig över en ärlig seger. Förloraren ska kunna känna sig trygg i att ha förlorat i ärlig kamp. Åskådaren ska vara förvissad om att resultatet inte är en följd av förbjudna medel och metoder.

Handlingsplan:

Så här gör vi för att undvika doping i vår klubb:

  • Informerar klubbens ledare/tränare om gällande antidopingpolicy med planerade åtgärder.
  • Informerar klubbens ledare/tränare och tävlingsidrottare om Riksidrottsförbundets (RF:s) ”Antidopingfakta”.
  • Klubbens ledare/tränare genomför RF:s kunskapsprov i antidoping på www.rf.se/vaccinera.
  • Ledare/tränare tar upp dopingfrågan med sina aktiva. Använd RF:s handledning ”Antidopingsnack”.
  • Uppmanar klubbens tävlingsidrottare att göra Riksidrottsförbundets kunskapsprov på www.rf.se/vaccinera.
  • Informerar klubbens medlemmar om policyn. Använder symbolen Rena Vinnare för att visa klubbens hållning
  • Kostinformation, vikten av vanlig kost och ej protein drycker mm.
  • Återkommande information med föräldrar och ungdomar samt information på klubbens hemsida.

Vi har en beredskapsplan för insatser vid misstanke om doping.

Utsedd kontaktperson om man har ytterligare frågor, vg kontakta styrelsen på antidoping@staffanstorpsjudo.se