Judo ordlista

Här hittar du en ordlista på de vanligaste begreppen inom judon.

age lyfta upp
arashi storm
ashi fot eller benet under knä
ashi-garami benkrok om motståndarens ben
ashi-harai (barai) att svepa undan med foten
ashi-waza benkastteknik
atemi slag och stöt mot kroppens känsliga delar
awasete sammanlagt
awasete ippon sammanlagt en poäng
ayumi att gå
barai se harai
budo ”konsten att kämpa”
budoka utövare av någon Japansk kampidrott
Budokan huset för kampidrotter. Speciellbyggnad i Tokyo
bushi krigare, i äldre språkbruk ”mannen som försvarar sig”
chikai nästan, närapå
chui anmärkning
dan grad, i överförd bemärkelse även ”svart-bälte”.
shodan 1:a dan
nidan 2:a dan
sandan 3:e dan
yodan 4:e dan
godan 5:e dan
rokudan 6:e dan
shichidan 7:e dan
bachidan 8:e dan
kudan 9:e dan
judan 10:e dan
de gå framåt, föra framåt
do den mentala väg som människan vandrar på under sin utveckling
dojo träningslokal för budo
dori att ta
eri krage, kimonoslag
Edo Tokyos gamla namn
fumikomi att placera foten i riktning framåt
fusensho seger i tävling p.g.a. att motståndaren uteblivit
garami att bibehålla
gari svepande rörelse som följer liten cirkel båge
go fem
gokyo fem kastgrupper i judo. . bokstavligen de fem principerna
goshi se koshi
gururna hjul, rörelse som ”rullar” som ett hjul
gyaku omvänt, spegelvänt
hadaka oförställd, direkt
hajime börja (kommandoord i tävling)
hane vinge
hansoku överträdelse av bestämmelser
hansokumake matchförlust p.g.a. överträdelse av bestämmelser
hantei rådslag för domslut
hara nedre delen av buken
harai sopa undan
hidari vänster
hiji armbåge
hiki dra
hikiwake oavgjord tävling
hishigi bryta, bända
hiza knä
hon ursprunglig
ippon poäng, även del av
jigotai försvarställning i judo
jikan tid, klocka
jime se shime
Jitsu teknik
jogai utanför mattan
ju smidig, mjuk
judogi judokläder
judoka judoutövare
jiu-jitsu se ju-jutsu
juji kors
Ju-jutsu ”den mjuka tekniken”
kaeshi parad, motangrepp
kaeshi waza teknik som bygger på motanfall kai se kwai
kakae slå armarna omkring
kake kast
kami hög, ovanför även överkropp
kansetsu led, knoge
kashira huvud, hög
kataha till hälften
katame tekniken att hålla fast och kontrollera motståndaren
katame waza teknik som arbetar mot leden karate, ”den vapenlösa handen”
keiko övning, träning
keikogi kläder som man använder när man tränar
kempo ursprungligen kinesisk självförsvarskonst utan vapen
kendo japansk sabelfäktning som idrott
kesa krage eller slag på buddistmunkarnas dräkt
kiai rop i samband med kraftutveckling
kiri hugg (med svärd), att skära
ko liten
Kodokan judons huvudkvarter i Tokyo
komi tät intill varandra, sammanpressad
koshi höft
koshi waza höftteknik
kubi nacke, hals, huvud
kumi att ta grepp
kumikata metod att fatta tag i motståndaren
kuzure variant
kuzushi bringa ur balans
kwai förening klubb
kyu klass
rokkyu 6:e klassen
gokyu 5:e klassen
yonkyu 4:e klassen
sankyu 3:e klassen
nikyu 2:a klassen
ikkyu 1:a klassen
maai korrekt avstånd
mae framsida, framåt
maitta ”jag ger upp”, ”jag är besegrad”
make nederlag, förlust
maki vrida runt
makikomi teknik att kasta genom att ”vrida runt” motståndarens
kropp och följa med honom i fallet mot mattan
mata insidan av låret
mate ”bryt (kampen)”, kommandoord i tävling
migi höger
morote med båda händerna
mune bröst
mudansha budoutövare som hör till kyu
nage kast
nage waza kastteknik
naname snett
ne waza teknik som håller motståndaren under kontroll vid markarbete
o stor
obi bälte (även judobälte)
okuri två, ett par
osae vikt, tryck, att tynga ned
osaekomi waza tekniken att hålla fast
osaekomi toketa ”fasthållning är bruten” kommandoord i tävling
otoshi falla ned
randori fri övning av teknik i rörelse och med partner
rei att buga, visa respekt
ryu skola (av en metod eller stil)
sabaki vända bort, avleda, undvika
san tre
sankaku triangel
sasae stödja, upprätthålla
sensei lärare
seoi på skuldrorna, på ryggen
shi fyra
shiai tävling
shiaijo tävlingsmatta
shibori låsa luftvägar eller artärer
shime låsa, strypa
shime waza låsteknik mot halsen
shimpan domare
shintai kroppsförflyttning
shisei kroppställning
shita nedåt
shizentai naturlig ställning
shobu avgörande avsnitt i tävling
sode ärm på kimono
sonomama ”rör er inte” i samband med tävling
soremade ”det är allt”, slut på tävling
soto längst utsidan
sukui ösa upp, skyffla
sumi hörn
sutemi att kasta sig själv, ”uppoffra”
sutemi waza teknik där man kastar sig själv, för att dra med motståndaren i fallet.
tachi stående
tachi waza kastteknik (i stående)
tai kropp
tanden den del av buken som ligger strax nedanför naveln
tani dal
tatami matta (judomatta)
tate vertikal
te hand, arm
te waza kastteknik med armen och handen
toketa ”(fasthållning) bruten”
tomoe cirkelbåge, hjul
tori den part i judo som utför tekniken
tsukkomi inte rätt ställning
tsuri att dra
tsurikomi dra och lyfta
uchi längst innerkanten eller insidan
uchikomi ett stort antal i snabb takt
ude arm
udegarami fatta om armen
uke den part i judo som kastas
ukemi fallteknik
uki flyga, sväva
ura på andra sidan, även liten kurva
ushiro bakåt
utsui förflytta
utsuri växla, skifta
waza utförd teknik
waza ari (wazari) halv poäng
yoko sida, tvärs över
yoshi ”vänta” kommandoord i samband med match
Yudansha budoutövare som är graderad i någon dan
Yusei gachi matchvinst genom arbetsseger