Gradering

När du är mogen för att gradera dig så är det dags att visa upp dina färdigheter!

Streckgradering hanteras av dina tränare, medan helbältes gradering görs en gång per termin inför klubbens graderings kommitté. I klubbens regi kan man gradera sig från det gula bältet upp till det bruna (1 Kyu) det svarta bältet (DAN Grader) graderar man sig inför en riksgraderings kommitté.

Vid graderingen finns det ett antal tekniker som man ska visa upp att man behärskar ”kast, fasthållningar, hals & armlås”. Om du ska gradera dig till gult bälte ska du kunna teknikerna för både gult-streck & gult bälte. Ska du gradera dig till orange bälte ska du kunna allt hela vägen upp till orange bälte.

Mer information om de olika teknikerna kan du läsa om det i följande dokument :

Graderingskompendium

Vid gradering ska man även ta med sitt Judopass!

Saknar man ett Judopass så ska man ta med 2 stycken passfoton (Med namn & personnummer på baksidan). Klubben utfärdar sedan ett Judopass i vilket man samlar sina graderings & utbildnings bevis, detta uppvisar man vid tävlingar och läger. Judopasset delas ut på terminsavslutningen.

Kostnaden för helbältesgradering inklusive bälte är : 150:-
Kostnaden för ett Judopass är : 120:-
(Ca priser)

Du blir fakturerad kostnaden av klubben, ingen kontanthantering i klubben.

Observera!

Det är din tränare som bestämmer när du är redo för gradering.

Graderingskommitté

  • Jan-Mark de Haan
  • Christoffer Malmström
  • Daniel Grenner