Motionsgruppen

Målgrupp

Motiongruppen är för äldre ungdomar och vuxna som vill träna judo som
motion. Träningen består huvudsaklingen av teknikträning på alla nivåer.
I vuxengruppen tränar äldre som yngre, stora som små och nybörjare
tillsammans med högre graderade.

Målsättning

Alla deltagare i gruppen kan ta del av givande och inspirerande träning
såväl fysisk som kunskapsmässigt.

Tävlingar och Kata

För vuxna finns det möjlighet att prova på att tävla. I Skåneserien, som
är en tävling för nybörjare, är det möjligt att möta andra nybörjare
för att lära sig hur man tävlar i judo.

Det finns möjlighet att lära sig och träna kata. Kata är en form av
teknikträning där man tränar tekniker i bestämd form och serie. Detta
ingår i kraven för gradering till brunt och svart bälte men man kan
börja med denna träningen tidigare. På söndagar har vi en särskild
träningstid för detta.