Valberedningens förslag till fyllnadsval till styrelse och revisor

Valberedningens förslag till fyllnadsval till styrelse och revisor

  • Ordförande: Markus Stenman, val på ett år (fyllnadsval som ordförande. Nuvarande ledamot i styrelsen)
  • Ledamot: Anette Gruber, val på ett år (fyllnadsval för Maria Bannura)
  • Ledamot: Hans Björkqvist, val på ett år (fyllnadsval för Per Karlsson)
  • Ledamot: André Stenberg, val på ett år (fyllnadsval för Markus Stenman, förslaget utgår ifall inte Markus väljs som ordförande. Nuvarande suppleant i styrelsen)
  • Styrelsesuppleant: Magnus Trönell, val på ett år (fyllnadsval för André Stenberg, förslaget utgår ifall André inte väljs som ordinarie ledamot)
  • Revisor: Thomas Remgard, val på ett år

Styrelsens sammansättning ifall valberedningens förslag går igenom:

Namn Styrelseroll
Markus Stenman Ordförande (fyllnadsval)
Malin Jönsson Kassör (valdes 2016)
Maria Olhed Sekreterare (valdes 2016)
Madelene Ahlquist Ledamot (valdes 2016)
Anette Gruber Ledamot (fyllnadsval)
Hans Björkqvist Ledamot (fyllnadsval)
André Stenberg Ledamot (fyllnadsval)
Magnus Trönell Suppleant (fyllndsval)

 

För valberedningen: Hans, Lars Göran och Maria.