Kallelse till extra årsmöte torsdagen den 21 april kl 20.00

Kallelse till extra årsmöte i Staffanstorps judoklubb för fyllnadsval av ledamöter och revisor.

 • Plats: Klubblokalen
 • Tid och datum: torsdagen den 2016-04-21, kl 20.00

Föredragningslista

 1. Mötets öppnande
 2. Godkännande av extra årsmötets dagordning och mötets behöriga utlysande
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Val av sekreterare för mötet
 5. Val av justeringspersoner, 2 st
 6. Fastställande av röstlängd för mötet
 7. Fyllnadsval av styrelseledamöter (valberedningens förslag publiceras under dagen på hemsidan)
  • Ordförande för en period om 1 år
  • Ledamot för en period om 1 år
  • Ledamot för en period om 1 år
  • Ledamot för en period om 1 år (utgår ifall valberedningens förslag till ordförande inte går igenom)
  • Suppleant för en period om 1 år (utgår ifall valberedningens förslag till ledamot inte går igenom)
 8. Fyllnadsval av revisor för en period om 1 år (valberedningens förslag publiceras på hemsidan under dagen)
 9. Fyllnadsval av ordförande i valberedningen om 1 år (utgår ifall valberedningens förslag till ledamot inte går igenom)
  Det är (det extra) årsmötet som tar fram och väljer valberedning enligt §23 i våra stadgar.
 10. Mötets avslutande