Rapport från möte med alla klubbar i JudoSyd hösten 2021

Tyvärr var det en hel del avhopp, pga sjukdom och annat, den sista veckan, men vi som var där fick en bra genomgång och många givande diskussioner om hur vi tillsammans kan hjälpa varandra inom JudoSyd. Vi hade genomgång av och diskussion kring Svenska judoförbundets Vision 2030; Tävlingsutskottets aktiviteter följt av workshops kring återstart av verksamheter efter Covid-19.

Tillsammans kom vi fram till en bruttolista på saker som vi skulle vilja jobba med tillsammans i JudoSyd under 2022 och framåt både på distrikts men också på klubbnivå. En del kommer inte bli verklighet direkt, medan andra förhoppningsvis kan startas upp/genomföras under 2022. Nästa steg är att JudoSyds styrelse ska sammanställa idéerna och även rapportera till RF-SISU och se vilka saker vi kan starta som projekt under året som kommer

diskussion i grupper

Några av alla de saker som vi diskuterade och spånade om:

  • Hur ska vi få fler mindre tävlingar i distriktet för att få fler att känna på att tävla?
    Tävlingar med 1-3 klubbar i en dojo?
  • Fler tävlingar i distriktet likt Skåneserien, några som ligger i nord-östra delen där vi i dag saknar tävlingar. Helst 8 tävlingar per år. Det ska inte vara stora arrangemang för 400 deltagare, utan hellre tävling på 1-2 mattor.
  • Gemensamma läger inom JudoSyd för att främja samarbetet mellan klubbar och att ha kvar våra tränande längre. Kanske ett gemensamt sommarläger för flera klubbar?
  • Hur kan vi få bättre kommunikation/dialog mellan klubbarna och med JudoSyd och även med media och samhället?
  • Och till sist men inte minst – en årlig JudoGala i Syd där vi kan uppmärksamma alla engagerade ledare och judoka vi har i distriktet.

Judosyd aktivitetslista Richard pekar på del av listan.

För att klara av detta så krävs det att fler än de som var med på mötet nappar och tycker att detta skulle vara kul och något som klubben/våra judotränande skulle ha nytta av och tycka är intressant. Vi hoppas det finns det många ledare/föräldrar/ungdomar som kan och vill engagera sig för att skapa förutsättningar för mer judo i södra Sverige. (Man behöver inte kunna judo för att vara engagerad i våra ungdomar.)