Kallelse till Årsmöte – 2015

Välkommen på föreningens årsmöte

När : Fredagen den 6’e Mars klockan 18.00-19.00
Var : Dojon

Dagordning årsmöte 2015 [pdf]
Verksamhetsberättelse 2014 [pdf]
Valberedningens förslag 2015 [pdf] Presentation av valberedningens kandidater [pdf]

Verksamhets & Resultat rapport finns tillgänglig för medlemmar i föreningslokalen senast 1 vecka innan årsmötet.

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23’e Februari 2015.
Motioner sänds till styrelsen@staffanstorpsjudo.se

Välkomna
Staffanstorps judoklubb