Kallelse extra årsmöte 11/12-2022

I samband med årets sista myntjakt kallar Staffanstorps judoklubb till ett extra årsmöte.

Ordförandeklubba

Tid och plats

 • Datum och tid: 2022-12-11 kl 11.30 (Mellan första och andra gruppen som tävlar, tiden kan komma att skjutas på lite)
 • Plats: Staffanstorps judoklubbs dojo

Agenda

 1. Fastställande av röstlängd för mötet.
 2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.
 3. Val av protokolljusterare och rösträknare.
 4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.
 5. Fastställande av föredragningslista.
 6. Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för 2021.
 7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning för 2021.
 8. Beslut om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser. (2021)
 9. Val av Styrelseledamöter
  1. Charlotte Hoberg, ledamot fram till årsmötet 2024 (har varit adjungerad sedan ordinarie årsmöte 2022)
  2. Rickard Appelin, ledamot fram till årsmötet 2024 (har varit adjungerad sedan ordinarie årsmöte 2022)
  3. Jin Persson Löfgren, suppleant fram till årsmötet 2023 (har varit adjungerad sedan ordinarie årsmöte 2022)
  4. Mattias Löfgren, kassör fram till årsmötet 2023 (fyllnadsval istället för Ehsan Kilani)
  5. Cecilia Rosensvärd, ledamot fram till årsmötet 2023 (fyllnadsval istället för Anette Gruber)
 10. Val av Valberedning
  Förslag:
  • Nina Dohlman, valberedningens ordförande
  • Maria Johansson
  • ???