Extra Årsmöte

Härmed kallar Staffanstorps judoklubbs styrelse till extra årsmöte den 13 November kl. 17.30 i dojon

Anledningen till detta extra årsmöte är att Sveriges judo förbund, SJF, har beslutat att höja

sina medlemsavgifter för alla föreningar inom förbundet med en procentsats de nästkommande åren.

Detta innebär att vår avgift till SJF kommer att höjas och kommer att inom kort överstiga de 100 kr per år som vi tar för våra medlemmar.

Styrelsens förslag är att höja vår medlemasavgift till 200 kr per år och medlem per den 1 Januari 2016.

På det extra årsmötet skall beslut fattas om Staffanstorps judoklubb kan höja medlemsavgiften till 200 kr.

Alla är varmt välkomna att deltaga.

Styrelsen Staffanstorps Judoklubb