Emma Hennerfors fick Lions stora pris för sina insatser på judomattan

Emma Hennerfors fick Lions stora pris 2016 Grattis!
Emma Hennerfors fick Lions stora stipendium 2016 Grattis!

”En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst!”