Medlemsinformation

Grattis!

Bert & Pihl fick Spegelns pris ”låt hjärtat vara med” på Guldkvällen 29/5. På bilden: Bert Bengtsson & Pihl Blomgren med Stefan Svensson & Ragnhild Svensson från tidningen Spegeln Staffanstorp. Foto: Ivar Sjögren  

Kallelse till Årsmöte – 2015

Välkommen på föreningens årsmöte När : Fredagen den 6’e Mars klockan 18.00-19.00 Var : Dojon Dagordning årsmöte 2015 [pdf] Verksamhetsberättelse 2014 [pdf] Valberedningens förslag 2015 [pdf] Presentation av valberedningens kandidater [pdf] Verksamhets & Resultat rapport finns tillgänglig för medlemmar i föreningslokalen senast 1 vecka innan årsmötet. Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 23’e Februari 2015. …

Kallelse till Årsmöte – 2015 Läs mer »