SkåneSerien 4 – 2012

Välkommen till SkåneSerien 4 i Staffanstorp.

Var och När : Söndag den 18’e November i Staffanstorp & Staffanshallen, Hagalidvägen
Anmälan : 08:00-09:00
Tävlingsstart : 10:00

Inbetalningar & anmälningar innan den 14’e November 2012
Registrering gör du här: Anmälan
För mer information och anmälan vg läs bifogad inbjudan.

Om du har frågor kontakta : Jan Wiberg / jan.wiberg@lsn.se / +46-705-551861

Inbjudan Skåneserien 4 – 2012

Resultat