Helbältesgradering 24/5

Tisdagen den 24/5 kommer vi att hålla helbältesgradering nere i dojon. All träning denna dag är därför inställd. Gradering delas upp i 2 grupper enligt följande:

Grupp 1
F1 och F3
18.00 inskrivning
18.15 uppvärmning
19.00 graderingen startar
20.30 SLUT (cirka tid)

Grupp 2
F4, F5, Tävlingsgrupperna och Vuxengruppen
19.30 Inskrivning
19.45 Uppvärmning (utanför lokalen)
20.00 graderingen startar med kata till brunt bälte

Vid frågor kontakta din tränare!

”En och en är vi bra, men tillsammans är vi bäst!”