Handikappgruppen

Handikapp

Vad är handikappjudo?

Handikappjudo har funnits i Sverige sedan 1970. Sporten lämpar sig för synskadade, rörelsehindrade och utvecklingsstörda. I judon tränar den handikappade på ett naturligt och lekfullt sätt upp sin balans och rörelse. Reaktions- och uppfattningsförmågan påverkas också positivt.

Nationellt tävlar man endast i markbrottning men internationellt finns tävlingar där även kast ingår.

Graderingsbestämmelser för handikappade

MON gradering = Barn och ungdomar under 18 år. 1 termin = minst 10 gånger, bronsplakett 2 terminer = minst 20 gånger, silverplakett 3 terminer = minst 30 gånger, guldplakett (gul rand på bältet)

KYU graderingar = Vuxengradering över 18 år. 1 termin = minst 10 gånger, 1 gult tvärband + bronsplakett 2 terminer = minst 20 gånger, 2 gula tvärband + silverplakett 3 terminer = minst 30 gånger, 3 gula tvärband + guldplakett 4 terminer = minst 40 gånger, helfärgat gult bälte 5 kyu

Efter 23 års judoträning så får man SVART BÄLTE