Välkommen till Sydcup 4 i Staffanstorp.

I år har vi som vanligt med gäster ifrån Tyskland och även Danmark har visat sitt intresse!

Var och När : Lördag den 17’e November i Staffanstorp & Hagalidhallen
Invägning : 07:30-09:00 (Seniorer & Veteraner innan 12:00)
Tävlingsstart : 10:00

Inbetalningar & anmälningar innan den 13’e November 2012
Registrering gör du här: Anmälan
För mer information och anmälan vg läs bifogad inbjudan.

Om du har frågor kontakta : Jan Wiberg / jan.wiberg@lsn.se / +46-705-551861

Inbjudan SydCup 4 – 2012

Resultat


Welcome to Sydcup 4 in Staffanstorp Sweden.

This year we have visitors from Germany and competitors from Denmark may also join us!

When & Where : Saturday 17’th of November in Staffanstorp & Hagalidhallen
Weight-in : At day of competition 07:30-09:00 (Senior & Veterans before 12:00)
Competition starts : 10:00

Payment & Registration needs to be done before the 13’th of November 2012
Registration is done here : Enrollment
For more information and registration read the attached invitation.

If you have any questions contact : Jan Wiberg / jan.wiberg@lsn.se / +46-705-551861

Invitation SydCup 4 – 2012

Results