Staffanstorp Open i Handikappjudo 2013 (English version is below)

Tävlingen & lägret den 9’e till den 12 Maj är nu över för i år, välkomna tillbaka nästa år igen!
Tack till alla Ledare, Tränare & Domare, Föräldrar & Ungdomar samt sponsorer.

Tävlingsresultat

Bilder finns på hemsidan under ”Foto & Media” där finns även en länk till alla bilder i full upplösning!


The Competition and Camp 9’th to the 12’th of May is now over for this year, welcome back next year again!
Thanks to all coaches, trainers & referees, parents and sponsors.

Result from the Competetion

Pictures are avaulable on the homepage under ”Foto & Media”, where you also will find a link to high-resolution pictures!


Vi hälsar Er hjärtligt välkomna till Staffanstorp Open i Handikappjudo 2013.
Torsdag den 9’e till söndag den 12’e maj, anordnar vi det uppskattade internationella träningslägret och tävlingen i Staffanstorp igen.
Övernattning sker i intilliggande skolsalar, för dem som vill. (Medtag sovsäck & madrass)

Datum
Torsdag 9 maj – söndagen 12 maj.
Plats
Staffanshallen, Hagalidsvägen i Staffanstorp

Avgift
Träningsläger: SEK 400
Mat: SEK 600
Tävling: SEK 150
Avgift sätts in till Staffanstorps JK, BG 5478-2958.

Anmälan
Senast söndag 7 april 2013
Anmälningslistor skickas till: so@staffanstorpsjudo.se

Agenda
Torsdag 9 maj
14:00-18:00 Ankomst och registrering
18:00-19:00 Middag
20:00-21:00 Tränarmöte

Fredag 10 maj
07:00-09:00 Frukost
09:30-11:00 Judo träning
11:30-12:30 Lunch
13:00-15:00 Judo träning med poolindelning
15:00-16:00 Tränarmöte
18:00-20:00 Middag

Lördag 11 maj
07:00-08:30 Frukost
09:00-09:30 Uppvärmning
09:30-10:00 Öppningscermoni
10:00-17:00 Tävling
17:00-18:00 Prisutdelning
19:30- Galamiddag och därefter musik och disco

Söndag 12 Maj
07:00-08:30 Frukost
09:00-10:30 Judo träning
12:00- Lunch och avfärd

Frågor
ställs till: so@staffanstopsjudo.se

Bilaga
Anmälningsformulär i Excel-format
Inbjudan – Svenska

Hjärtligt välkomna
Staffanstorps Judoklubb


Staffanstorp Open Handicap Judo 2013

We wish you a warm welcome to Staffanstorp in the Open Handicap Judo 2013.
During Thursday the 9’th to Sunday the 12’th of May, we will once again organize the popular and international training camp and competition for specialneeds in Staffanstorp & Sweden.
Overnight is possible in nearby school on classroom floor, for those who wish. (Bring your sleeping stuff with you.)

Date
Thursday 9th may – sunday 12th may.
Place/Location
Staffanshallen, Hagalidsvägen i Staffanstorp, SWEDEN

Fee
Traing camp: SEK 400
Food: SEK 600
Competition: SEK 150
Pay to Swift Address: ”SWEDSESS IBAN: SE12 8000 0807 9607 4088 6924”

Registration
Before sunday 7th april 2013
Send Participants list to: so@staffanstorpsjudo.se

Schedule
Thursday 9th of May 2013
14:00-18:00 Arrival and registration
18:00-19:00 Dinner
20:00-21:00 Coaches meeting

Friday 10th of May 2013
07:00-09:00 Breakfast
09:30-11:00 Judo training
11:30-12:30 Lunch
13:00-15:00 Judo training with classification
15:00-16:00 Coaches meeting
18:00-20:00 Dinner

Saturday 11th of May 2013
07:00-08:30 Breakfast
09:00-09:30 Warm up
09:30-10:00 Opening
10:00-17:00 Competition
17:00-18:00 Ceremony of price giving
19:30- Gala Dinner, and after Dinner Music and disco

Sunday 12th of May 2013
07:00-08:30 Breakfast
09:00-10:30 Judo training
12:00- Lunch and departure

Questions
send to: so@staffanstopsjudo.se

Attachment
Participant list for enrolment in Excel-format
Invitation – English

Welcome to Sweden
Staffanstorps Judoklubb