Kallelse årsmöte 2020

Staffanstorps judoklubb kallar till årsmöte

Årsmöte-händer

  • Plats: Parkeringen utanför Klubblokalen, Hagalidsskolan, Hagalidsvägen 4, Staffanstorp
  • Tid: Söndagen den 29/3 2020, klockan 16.00

Material för mötet:

Nedanstående finns att tillgå i föreningslokalen för medlemmar. Hör av er till styrelsen@staffanstorpsjudo.se för att få ett exemplar.

  • Verksamhets och resultatrapport för 2019
  • Revisionsberättelse 2019
  • Förslag till budget för Staffanstorps judoklubb 2020

Varmt välkomna
Staffanstorps judoklubb