Kallelse årsmöte 2019

Staffanstorps judoklubb kallar till årsmöte

  • Plats: Klubblokalen, Hagalidsskolan, Hagalidsvägen 4, Staffanstorp
  • Tid: fredagen den 15/3 2019, klockan 18.30

Material för mötet:

Nedanstående finns att tillgå i föreningslokalen för medlemmar. Hör av er till styrelsen@staffanstorpsjudo.se för att få ett exemplar.

  • Verksamhets och resultatrapport för 2018
  • Revisionsberättelse 2018
  • Förslag till budget för Staffanstorps judoklubb 2019

Varmt välkomna
Staffanstorps judoklubb

FacebooktwitterpinterestmailFacebooktwitterpinterestmail