High Five – Utbildning i samarbete med Rädda Barnen och SISU

Under hösten har 7 personer från styrelsen och tränarna medverkat på Rädda Barnens utbildning High Five. En kurs i samarbete med SISU idrottsutbildning och kommunerna i södra Sverige.

HIGH FIVE – IDROTT FÖR ALLA

Alla barn och unga som idrottar ska göra det i en förening där de känner sig trygga och välkomna. Därför kämpar vi för en idrott fri från mobbning och diskriminering. Verksamheten kallar vi för High Five – idrott för alla.”

high-five utbildningsarbetsbokVi kommer under vintern fortsätta arbeta med detta och baserat på kursen och redan befintliga rutiner ta fram en dokumenterad handlingsplan och policy för att förebygga, upptäcka och hantera diskriminering och kränkningar i verksamheten, baserad på Judons värdegrund.

Vi kommer också att dokumentera våra redan befintliga policys som t.ex runt Droger, Alkohol, Narkotika, Tobak (DANT)

Har ni några frågor eller kommentarer – tveka inte att höra av er till någon av oss som varit med: Markus, Hans, Anette, Jörgen, Tina, Fanny och David.