Fyllnadsval till styrelsen

Klubbens ordförande och två ledamöter har avgått ur styrelsen, därför letar valberedningen efter 3 nya kandidater. Är du intresserad av att arbeta i styrelsen? Hör av dig till valberedningen så att de får reda på det!

Ordförande i valberedningen är Hans Björkqvist, övriga är Lars Göran Elhult och Maria Johansson.

Ett extra årsmöte kommer att utlysas när valberedningen hunnit få fram kandidater.